Härliga bilder som speglar många av livets och vardagens skeenden. Ser skönare ut än att trängas i Rom.