I Australiens delstat Victoria har det lagts fram ett förslag om att mobbare ska kunna dömas till fängelse i upp till 10 år!

Någon har tänkt till och det rejält. Mobbning ska vara ett nolltolererat brott.

Ingen ska mobbas av någon, någonsin, någonstans!

Australien ligger som bekant långt från Sverige, men det skulle inte vara fel om ett liknande förslag sjösattes här!

Det finns så många därute som varje dag blir mobbade på ett eller annat sätt och mobbarna skulle få ett riktigt kännbart straff!

Det är vidrigt att göra så mot en annan människa!