Jag röker inte och jag snusar inte, men jag ser helst att folk i min närhet snusar istället för att röka!

Snuset har folk för sig själva, medan cigrettrök har en förmåga att söka sig in överallt! Det luktar apa när man varit i närheten av rökare och kläderna slängs omedelbart i tvätten när jag kommer hem. Till saken hör att jag har varit strorrökare  och begrep inte vad jag utsatte omgivningen för. Nu vet jag!

EU vill förbjuda snuset och om det blir som dom vill nere i Bryssel kan rökarna fortsätta, medan snusarna måste lägga ner.

Förbjud cigaretter och tillåt snus. Då är det bara den som snusar som far illa!

Det bästa skulle vara om tobak blev helt borta, men det finns inte på kartan tror jag!

Oj, inte trodde jag att jag skulle propagera för snus;)

Vissa är ju på snusen, men det är en helt annan historia!

GP  SvD  DN