Problem med byggandet  i Dubai?

Ingen fara:

Förstärkning har anlänt från Sverige!