Över hälften av dom omkomna i den fruktansvärda jordbävningen i Japan var över 65 år, medan ca en fjärdedel av befolkningen är så gamla.

Det är inte lätt att röra sig lika snabbt som ungdomarna när leder har stelnat, snabbheten försvunnit  och en jättevåg drar in.

Det är lika tragiskt vem som än fastnar i det rasande vattnet – gammal eller ung. Många, många familjer ser inte likadana ut nu som innan tsunamin drog in över land.

Jag vet att jag,  som barn, fick lära mig att den allsmäktige gode guden skulle hålla sin hand över de sina.

Är hans händer förlamade?