….en gång för alla.

Nu är det en stor barnporrsutredning i Kanada och just barnporr är spritt över hela världen. Varje år läser man om utredningar i olika länder.

Är det inte dags att samordna alla datasystem som finns och likställa straffen för barnporr i alla länder?

FN:s barnkonvention kan ligga som grund och alla som har med barnporr att göra ska sättas in på livstid, alternativt kastreras med kirurgi och inga kemiska tillsatser.

Barn offras på de perversas altare, barn som har rätt att vara barn med barns sinne och inte förstöras av vuxna som ser till sin egen plånbok och absurda böjelser…..

SvD  HD  GP