Vårt ”kära” Stena Line har två superfärjor och rederiets stolthet, Stena Brittanica och Stena Hollandica som är två lyxfärjor och en stor del av besättningen kommer från Filippinerna.

De filippinska sjömännen jobbar för en lön på två dollar i timman! 12 timmar om dagen i sex månader till skillnad från dom euopeiska som jobbar lika många timmar, men jobbar en eller två veckor och är sedan lediga lika länge!

Pim de Lande är chefen som tycker att det är helt OK och anser att det skulle vara orättvist att betala mer, för då blir det mer än om jobbbet hade utförts i Filippinerna. Hur han nu får ihop det.

Självklart har övriga sjömän en hyfsad månadslön.

Nu har både de europeiska och filippinska sjömännen reagerat på orättvisorna ombord.

Lika lön för lika jobb! Hört talas om det?