Det är många i Sverige som väntar på organ av olika slag och under väntetiden blir patienterna ofta sämre och sämre.

Nu har forskarna kommit med förslag om att en begravning ska kunna bli betald av landstingen om anhöriga säger ja till donation!

Det är för mig en självklarhet att hjälpa även efter jag är död. Finns det något i min kropp, som kan ge en annan människa ett bättre liv, är det bara att hämta det som går att använda!

Eftersom jag ska kremeras innebär det att alla  organ annars går upp i rök, till ingen nytta alls.

Jag tycker att förslaget är bra om det kan få till konsekvens att fler organ doneras.

Svenska kyrkan har dessutom tänkt till – nu ska det bli begravningar även på lördagar!  Äntligen för dom som har nära och kära långt borta. Det är inte helt enkelt att resa mitt i veckan. På en punkt har kyrkan i alla fall anpassat sig efter omvärlden och i tiden!

Det kan vara bra att anpassa kyrkan även på fler områden efter tidsandan och människorna.