Innan du åker in på Östra sjukhuset i Göteborg, akut eller planerat, glöm inte att ta med ett kastrullock och några skedar! Du kan bli en av dom som är överbelagda och det är inte säkert att du får en larmknapp om det skulle behövas!

Det gäller då att slå på locket med skedarna så högt du kan så att personalen kommer till din hjälp!

Jag har också varit överbelagd för något år sedan och jag hade varken larmknapp, lock eller sked. Personalen tyckte nog att jag hade bra röstresurser!

Personalen larmar hela tiden om vad som pågår och deras arbetssituation är under all kritik!

Vad behövs för att beslutsfattarna ska förstå och lyssna!

En bomb av det större slaget?