Nu ligger ett förslag om lärarlegitimation klart och endast legitimerade lärare ska få fast anställning och vara behöriga att sätta betyg.

Det är helt klart att det behövs full kompetens hos lärarna och personlig lämplighet är ett kriterium som måste vägas in och dessutom väga tungt. Tyvärr hjälper inte den bästa av alla lärarlegitimationer och engagerade lärare om inte andra saker händer i skolan. Klasserna är alldeles för stora och en stor del av tiden går åt till möten och andra saker som inte direkt bidrar till elevarnas bästa.

När halva tiden i klasserna går åt för att få lugn och arbetsro, måste mycket annat kopplas till skolorna. Specialpedagoger, assistenter  och annan personal behövs i mycket hörgre grad än nu!

En sak till, lärarna har bara två ögon, två händer och kan inte hjälpa flera elever samtidigt hur gärna dom än vill!