Prostituerade EU medborgare får fortsätta sin verksamhet i Sverige i tre månader sedan dom kommit hit, trots att sexköp  är förbjudet. En dom i migrationsdomstolen ger dom rätt till det. Prostituerade från länder utanför EU avvisas fortfarande.

Detta måste ju öppna för att all kriminell verksamhet kan fortsätta i tre månader för varje EU medborgare som kommer hit.

Jag undrar nu, hur länge måste en prostituerad vara ur vårt land innan h*n kan komma tillbaka och köra tre månader till?

Enligt min mening spelar det ingen roll vad det gäller. Är det förbjudet, är det……

PS. Med tillgängligheten, skapas kriminaliteten. Den som köper är kriminell, säljaren är det inte!