Res med mig genom livet

Etikett: Tsunami (sida 1 av 1)

Värst för dom gamla

Över hälften av dom omkomna i den fruktansvärda jordbävningen i Japan var över 65 år, medan ca en fjärdedel av befolkningen är så gamla.

Det är inte lätt att röra sig lika snabbt som ungdomarna när leder har stelnat, snabbheten försvunnit  och en jättevåg drar in.

Det är lika tragiskt vem som än fastnar i det rasande vattnet – gammal eller ung. Många, många familjer ser inte likadana ut nu som innan tsunamin drog in över land.

Jag vet att jag,  som barn, fick lära mig att den allsmäktige gode guden skulle hålla sin hand över de sina.

Är hans händer förlamade?

Vattenkraft……

När jag låg och sov i min säng, skakade jorden långt borta i Japan. Det skakade rejält på havsbottnen och det uppstod en jättevåg på ca 10 meter, som sköljde in mot land. En tsunami alltså.

Bränder, vatten och människor som flyr.

Jag slungas bakåt i tiden och minns annandagen 2004 när vi alla lärde oss ordet tsunami och vad det innebär.

Idag 2011 är det Japan som har drabbats och jag kan bara hoppas att förödelsen inte är lika stor den här gången och att människorna klarar sig.

Just nu väntas fler skalv och jag som sitter långt bort är nästan tacksam för min förkylning!