Res med mig genom livet

Kategori: Euro (sida 1 av 1)

Skrota Euron

Jag upprepar som ett mantra. Lägg ner Euron.

Det känns väldigt bra att stå utanför den monetära unionen och det skulle kännas ännu bättre om euron var ett minne om politikers dumhet.

Vi är många länder med olika behov och det var dödfött från början att försöka likrikta med en gemensam valuta.

Om man behöver sänka räntan i Portugal och höja i Tyskland, hur gör man då? Någon form av mittemellan och det blir pannkaka för båda länderna.

Man kan inte ro en skuta runt runt.

Svenskarna har bergripit hur idiotiskt det här projketet är. För närvarande är bara 9% av svenskarna positiva till euron och det lär sjunka.

Skrota euron – det kostar otroligt mycket att avsluta den, men det kostar mer att behålla den numera så förhatliga valutan!

Lyssna på svenskarna!

SvD   SR

Släpp taget……

…om euron och låt den bli en parentes i världshistorien!

Euron, det största misstaget på många år.

Den var dödsdömd redan innan mynten präglades. Europas länder står alltför långt i från varandra, till skillnad från Amerikas Förenta stater.

Århundraden av olika kulturer och ekonomisk politik kan man inte utplåna med gemensam valuta!