Res med mig genom livet

Släpp taget……

…om euron och låt den bli en parentes i världshistorien!

Euron, det största misstaget på många år.

Den var dödsdömd redan innan mynten präglades. Europas länder står alltför långt i från varandra, till skillnad från Amerikas Förenta stater.

Århundraden av olika kulturer och ekonomisk politik kan man inte utplåna med gemensam valuta!