Aktuellt! Det finns lösningar på det mesta.

Bilden heter välfärdsbyggarna och är tecknad av Robert Nyberg.

Han har gjort massor av bilder som belyser hur vi har det i Sverige och det är på  fackförbundet Kommunal som man kan hitta dessa bilder.