Res med mig genom livet

Ambulanstransport

Aktuellt! Det finns lösningar på det mesta.

Bilden heter välfärdsbyggarna och är tecknad av Robert Nyberg.

Han har gjort massor av bilder som belyser hur vi har det i Sverige och det är på  fackförbundet Kommunal som man kan hitta dessa bilder.