Res med mig genom livet

800000 liter om dagen

Det låter inte klokt och det det inte heller. 800000 liter olja som läcker och förorenar havet utanför USA kusten. Fyra delstater förklarade som katastrofområde och det bara fortsätter och fortsätter.

Fångarna ska få göra lite nytta och utbildas nu i oljesanering. Frågan är ju om man kan hålla läckan i schack och allra helst täta den.

Frågan är när? Oljan den moderna tidens stora välsignelse och förbannelse.

Hur långt borta är alternativa energikällor, som vi kan hantera?