Res med mig genom livet

Tellus har problem

Nu har en jordbävning skakat provinsen Aceh i Indonesien. Den här provinsen drabbades hårt att Tsunamin på juldagen 2004 och nu är varning utfärdad igen.

Det är vulkaner, oljeläckor (människoklant), väderkatastrofer och jordbävningar över hela vårt klot. Håller Tellus på att rämna och kommer vi att kastas ut i världsalltet som stoft?

Nej jag tror inte det, men hon är orolig av någon anledning, vår Moder Jord!