Res med mig genom livet

Pansarfordon genom Bangkoks gator

Rödskjortorna har gett upp sedan militären kört genom demonstranternas barrikader med pansarfordon  i centrala Bangkok, med flera dödade och skadade. Militären har haft prickskyttar på plats sedan några dagar!!!

Jag kommer att tänka på Burma,  Himmelska Fridens Torg, Prag och Ungern………..

Det har hänt förr och kommer att hända igen någonstans i världen.

Vad kommer att hända nu i Bangkok och övriga delar av landet?

Jag hoppas att det stannar med detta, men landet har fortfarande sin regering som kanske visar än hårdare tag.

Buddha, håll din hand över landet Thailand!