Res med mig genom livet

Dags att skriva testamente?

1000 västsvenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar och risken är störst i Göteborg. Där är överdödligheten cirka 300 personer per år.

Inte nog med det, vi har alldeles för mycket buller också, med sömnstörningar och andra tråkigheter som följd!

Luftföroreningar kan inte någon enskild person göra så mycket åt, mer än att ta upp problemen och sätta press på industrier och trafik.

Eftersom människan inte förstår sitt eget bästa, är det lika bra att röka också. Lite extra luftförorening om inte det andra räcker. Gärna djupa halsbloss, så att man försäkrar sig om att lungorna verkligen får den dos förorening som dom ska ha!

Dumt? Javisst, men vi struntar i det, liksom allt annat som inte är bra för oss!

Suck, vem sa att människan är den intelligentaste varelsen?