Res med mig genom livet

Tala är silver……

………..tiga är guld! Kvinnorna är tydligen tystare i politiken och gör färre inlägg än männen. Det är inte alltid bäst att ”ligga på” och höras hela tiden. Lite eftertanke och klokhet kanske bottnar i kvinnors tystnad! Opps! Nu trampade jag nog på många tår.

Dessutom är det väl så att män ofta tar större plats och lämnar för lite svängrum åt övriga dvs. kvinnor!

Faktum kvarstår och ingen vet väl egentligen fullt ut vad det beror på!