Res med mig genom livet

Det räcker inte

Något måste göras också. Det räcker inte med att bara larma!

Psykologer larmar om stress hos barn

Stressen i skolor och förskolor har nu nått en orimlig nivå. Därför behövs en anmälningsplikt, en Lex Barnen, liknande den som finns för sjukvården. Det larmet kommer från 23 psykologer i Göteborg. (GP)

Grupperna behöver minskas rejält! Det räcker inte att anställa fler pedagoger i redan befintliga grupper. När man läser att tre pedagoger finns i varje grupp, är det en sanning med modifikation. Eftersom förskolan är öppen tolv timmar/dag innebär det att DEL AV DAG finns alla där. Mellan 9-13.30 är det full personalstyrka i barngrupperna. Övrig tid en eller två vuxna!

”Min förskola” kommer i höst att ha 25 inskrivna barn i åldern 3-5 år, 18 barn i åldern 1-3 år. Det är inte lätt för den vuxne att utföra sitt uppdrag och bland barnen är det ibland djungelns lag som råder!

Nu när  larmet har gått,  är det dags att agera! Alla vet,men ingen gör något konkret!

Läs hela uppropet HÄR

.