Res med mig genom livet

Jag ser rött…..

Littorin har rätt till en fallskärm på 1.3 miljoner – om han löser ut den! Alltså 100% lön under ett år!  Regler är regler,men dom går att ändra!

Hur många hålls om ryggen på  det här viset?  Det är tänkt att vara en försäkring om han inte skulle få nytt jobb! Hur många som blivit av med sina jobb, kunde luta sig tillbaka med det?  Ge alla som blir utan jobb A-kassa!  Även ministrar! Ersättningen har ett maxtak på 680 kronor per dag!

Välkommen i gänget!