Res med mig genom livet

Satsning?

Nu vill regeringen satsa på mer elevhälsovård. Vadå satsa? Det är något som ska finnas alltid och i alla situationer!

Det får inte tummas på elementära saker! Dom som är unga nu och behöver hjälp för sin ohälsa, måste ha tillgång till läkare, skolsyster och psykolog på bestämda tider och platser.

Regeringen räknar att satsningen, som är tillfällig, ska ge 730 arbetstillfällen.

Man räknar alltså inte de ungdomar som  kan få mer hjälp och bli friskare.

Det är ingen satsning, det är en investering i framtiden!

Det behövdes alltså ett nära förestående val och röstfiske för att regeringen skulle tänka på dom ungdomar som mår dåligt!