Res med mig genom livet

Ett myrsteg….

…..i rätt riktning. Oskickliga läkare, ska i framtiden  kunna läggas ut på nätet i ett öppet register, så att vi kan se vem vi möter bakom skrivbordet.

Jaha, det är alltså läkare som av olika anledningar inte uppfyller kraven. Felbehandlingar, fel mediciner, dåliga på att skära i folk (kirurgi) osv.

Det är läkare som fortsätter sin verksamhet, men som kanske kommer att  finnas i ett ”svartafårregister”.

Jag förstår inte att läkare som inte håller måttet, inte stängs av och/eller får någon form av administrativa uppgifter istället. Dom skulle inte få träffa patienter överhuvudtaget!

Patienterna ska alltså i framtiden själva kolla sin läkare!