Res med mig genom livet

Avrättning live

En order ges: DÖDA!

Orderns följs och långt borta sitter ordergivaren med sina närmaste ministrar och rådgivare.

De följer dramat live minut för minut!

Raiden blir lyckad och hela västvärlden jublar! Det jublas också i muslimska länder över att Överste Djävulen har fallit offer för fiendekulor.

Jakten är över och jag blir så kluven. Vissa saker kanske måste göras, men att se det live skulle jag aldrig vilja göra.

Bistra miner när striden pågår……….

VG     AB   SVD    DN  GP  HD