Res med mig genom livet

Juholt och Reinfeldt hotade

Någon har ringt in ett hot riktat mot Håkan Juholt och Fredrik Reinfeldt.

SOS-alarm tog emot larmet och skickade det vidare till polisen.

Jag tycker:

  • Det är så fegt att hota någon annan människa, dessutom anonymt
  • När det gäller politiker: Om man inte är nöjd med deras jobb, själv ut, för fram dina åsikter, försök att påverka och framför allt engagera dig i ett parti
  • Var  mot andra som du själv vill att andra ska vara mot dig. Vill du bli hotad?
  • Man kan skämta om det mesta, men hot är alltid allvar
Kvar är då sjuka människor och dom kan man aldrig komma åt tyvärr!
Kontentan är: Sitt inte hemma och gnäll över hur politiker sköter sitt jobb! Gör något, men hota inte!