Res med mig genom livet

Läckra bilar

Jag är  ingen bilentusiast och anser att bilen är ett fortskaffningsmedel, som ska fungera och inget annat!

I Köping finns ett bilmuseum och jag blev helt tagen av alla läckra bilar från förr. Museet är världsberömt och tyvärr fick jag inte ta bilder därinne – men ni kan gå in och njuta av alla bilderna på bilarna.

HÄR .

Råd vid möte mellan häst och automobil.

För båda parterna att iakttaga:

 1. Kör alltid på rätta sidan af vägen, framför allt vid svängande hörn, där ni icke kan se eder för.
 2. Varen höfliga mot hvarandra. Genom tillmötesgående kommer man längst och båda äga lika rätt till vägen.
 3. Kör alltid med tända lyktor efter mörkrets inbrott.
För körsvennen att iakttaga:
 1. Var själf lugn och uppskräm ej hästen genom skrik eller onödigt ryckande i tömmarna.
 2. Glöm ej, om hästen vid passerandet visat oro, kastar eller stegrar sig, att mana fram djuret med med piskan och hålla det ”framme vid hand”
 3. Spänn icke ifrån hästen, ty efter ett fåtal med lugn behandlade möten visar hästen ingen oro. (Gör en jämförelse med velocipedmöten förr och nu samt kom ihåg att automobilen är framtidens åkdon.
 4. Lämna aldrig kuskbocken och släpp ej tömmarna.
För automobilförare att iakttaga:
 1. Sakta in i tid och lämna största möjliga plats för mötande
 2. Är häst orolig, stanna auton och så fort anledning dertill finnes, även motorn.
 3. Var hjälpsam mot körsvennen. Låter häst ej lunga ner sig, afstig, tag hästen vid betslet och led den förbi automobilen. Se icke hästen i ögonen, den blir häraf orolig!
 4. Signalera och kör alltid sakta i kurvor och håll väl åt svängen till vänster, men skräm icke eventueltt mötande häst med onödigt tutande.

Regler från 1907

Läs begrunda och kör försiktigt!
Det är vackert i Köping!