Res med mig genom livet

Jag minns Wasa……

”En dykargrupp har hittat vad som verkar vara den svenska krigsflottans flaggskepp Mars, som förliste 1564 strax norr om Öland. Skeppet är byggt i massiv ek och ligger på 75 meters djup vid Ölands norra udde”

Under ytan finns mycket att hämta och nu har ytterligare ett skepp upptäckts….

Jag minns den otroliga spänningen framför den svartvita TV-apparaten när Regalskeppet Wasa klöv vattenytan för första gången sedan hon förliste….

Det var historiens vingar som svepte över mig och många andra.

Kan det vara att detta ”nya” vrak är lika väl bevarat i bottenslam och lera som Wasa var.

Tänk om delar av lasten kan tas upp för att berätta…..

Jag väntar med spänning fler uppgifter och detaljer……