Res med mig genom livet

Påven inför rätta?

”En internationell grupp som företräder människor som utsatts för övergrepp av katolska präster vill stämma påven Benedictus XVI. Organisationen, som kallar sig Survivors Network of those Abused by Priests (Snap), anklagar påven för brott mot mänskligheten och har vänt sig till Internationella brottmålsdomstolen (ICC).”
Är det möjligt att dra en påve inför rätta? Är han straffbar?
Guds företrädare på jorden, står han inte höjd över allt annat i kraft av sitt ämbete?
Jag tycker faktiskt att han och många andra ska stå till svars för all skit som dom katolska prästerna har haft för sig genom århundraden.
Tyvärr tror jag att det fortsätter och Ers Skenheligheter ska ut i ljuset med vad dom har gjort!