Res med mig genom livet

Vilket pris får man?

Tävlingar med Caremaspelet som bas. Det går ut på att de anställda ska komma med idéer och tips om besparingar på mat och annat som det går att dra in på. Allt för att vinsten för företaget ska bli större.

I personalpärmen på ett Caremadrivet korttidsboende i Järfälla heter det också:

”Som en liten tävling varje månad – se vilken avdelning som legat på minst kostnad. Kanske ge varann tips och förslag samtidigt”.

Arbetsgivaren ser det som ett verktyg att få igång diskussioner och få verktyg att förbättra vården.

Nu är det Carema som står i fokus, men det här med besparingar finns överallt, även inom den kommunala verksamheten.

Skillnaden är att de privata företagen har många sköna miljoner i vinst, som stoppas undan där man slipper skatta i Sverige!

De kommunala verksamheterna går för det mesta back? VARFÖR? Mindre bidrag per boende, fler anställda eller något annat?

Vad är förstapriset i besparingstävlingen hos Carema?