Res med mig genom livet

Vilket fel gör vi?

Lågutbildade och invandrarkvinnor får inte lika ofta bröstcancer som vi andra, som är högutbildade eller svenskfödda.

OM en invandrarkvinna får bröstcancer, har hon högre dödlighet. Detsamma gäller svenska lågutbildade…

Något är fel om det skiljer mellan olika grupper och hur sjuk man blir.

Äter vi fel eller finns det andra saker som spelar in.

Det bästa vore om man kunde lösa gåtan cancer en gång för alla!

 

OM du får en knöl i bröstet – vänta inte, utan sök läkare omedelbart!

Det är ett sätt att hålla nere dödligheten i en fasansfull sjukdom,