Res med mig genom livet

Kommer, kommer ej….

En man med hjärnblödning fick inte följa med i ambulansen för att sjuksköterskan trodde att det var vinterkräksjukan.

Det finns ju många sjukdomar som visar sig med plötsliga kräkningar, men om det är hjärnblödning, borde en van person kunna ana att det inte står rätt till.

Det måste vara bättre att åka in till sjukhus en gång för mycket än en gång för lite, som i det här fallet.

Den här gången tog det för lång tid innan adekvat vård sattes in och det gjorde att mannen fick bestående men.

Tryggheten i att man kan ringa ambulans om man blir riktigt dålig urholkas hela tiden på olika sätt.

Det är inte lätt att ta sig genom nålsögat…….