Res med mig genom livet

Förbjud Ryanair Sverige

Ryanair vägrar att betala obligatoriska säkerhetsavgifter och företaget har en skuld på 10 miljoner som man inte har betalt.

Alla flygbolag ska betala 37 kronor per passagerare och Ryanair vägrar.

Den största och viktigaste delen gäller avgift för säkerhetskontroll av passagerare och bagage. Avgiften har att göra med den ökade säkerheten efter terrorattacken i New York den 11 september 2001. Sverige har en skyldighet enligt EG-lagstiftningen att se till att ha säkerhetskontroller.

Stämning är inlämnad av transportstyrelsen till Irland.

Varför inte förbjuda Ryanair att flyga och landa i Sverige, alternativt hålla kvar planen på marken tills skulden är betald?

Om inte betalningen kommer in,  tag i beslag och  sälj dom plan som står på marken……

DN