Res med mig genom livet

Det måste få kosta…

Socialstyrelsen kommer snart med nya riktlinjer om bemanningen inom äldrevården.

En ”lagom” bemanning skulle innebära en ökning av personal med 35%, vilket i sin tur innebär att bemanningen idag är på tok för låg.

Vi hör nästan varje dag larm om hur de gamla har det på  olika boenden och det är inga roliga rapporter!.

Kostnaden blir ungefär 17 miljarder om bemanningen blir korrekt inom hela äldrevården. 11 miljarder om man bara ser till demensvården.

Dyrt?

Inte nödvändigtvis. Tänk så många människor som skulle kunna lämna arbetslösheten bakom sig. Slippa A-kassa och annan ersättning och dessutom betala mer skatt med högre lön än olika ersättningar!

Dessutom kan vi ge de gamla en värdig ålderdom, vilket inte kan uppskattas i pengar.

Snart är vi där allihopa och vem vill inte ha det bra på gamla dar?

HD  SvD   GP  DN