Res med mig genom livet

Högt eller lågt

Nya Göta Älvbron som ska byggas blir försenad bl.a av diskussioner om hur hög den ska vara.

Max 10 meter säger någon. Inte lägre än 13 meter säger någon annan.

3 meter är det något att diskutera om?

Ja, sjöfartsintressen vill ha den högre höjden, så att så många båtar ska kunna passera under den och slippa broöppning alltför ofta.

Dom som vill ha 10 meter säger att man måste göra bron tillgänglig för alla. Cyklister, gångtrafikanter och funktionshindrade.

Den gamla, nu befintliga är 19,5 meter hög och en ny bro kommer att bli en hel del lägre vilket som.

Jag har flera gånger gått över bron och för mig är det inga som helst problem om man går i sin takt. Cyklister har det värre och rullstolsburna personer måste ha det svårt som det är nu.

Det är en avvägning, men jag tycker nog att 13 meter måste vara det enda alternativet eftersom alltför många båtar måste vänta på broöppning och en bro som öppnas och stänger av trafiken lite då och då, kommer att vara ett stort hinder i trafiken

GP