Res med mig genom livet

Jobba nästan gratis.

Nu är Centern ute och vill sänka ingångslönerna för alla på arbetsmarknaden.

Dessutom med 20 – 25 %, kanske mer för vissa grupper.

Jaha, hur kan man överhuvudtaget uttala sig om löner i ett politiskt parti och dessutom komma med förslag. Det låter som om vissa partier tror att dom har mandat att bestämma om sänkta ingångslöner för arbetstagare.

Vi bor i Sverige och har inte lagar som utgångspunkt för lönerörelsen.

Det är alltid arbetsmarknadens parter som sitter och förhandlar om avtalen och arbetsmarknadens parter består av arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer.

Tror vissa partier att dom tillhör någon av dessa parter?

I så fall tror dom helt fel enligt min bok!

Det är bara att lägga ner och låta arbetsmarknadens parter avgöra vilka avtal som ska gälla.

Finns det inget annat att syssla med på regeringsnivå?

Lägg er inte i det ni inte har med att göra! 

 

DN       SvD       SvT   GP  SR