Res med mig genom livet

Varning för listeria

Scan återkallar ett parti pålägg där man har upptäckt att det finns listeriabakterier.

Det upptäcktes i ett tidigt skede, så man tror att det inte är stora volymer som kommit ut i butikerna.

Produkterna som dras tillbaka är: Skinka läckörökt, Rökt skinka, Källarrökt skinka, Nötrulle samt Plastrami.

Har du något av ovanstående i din kyl eller frys och är daterat 15 maj – ät det inte och lämna tillbaka det till butiken där du köpte det.

Listeria monocytogenes är en gram-positiv bakterie som hos människan kan orsaka sjukdomen listerios. Sjukdomen yttrar sig bland annat som diarréer, huvudvärk, influensaliknande symptom, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Sjukdomen är en zoonos och äranmälningspliktig. Bakterien förekommer allmänt i naturen och kan därför kontaminera livsmedel. Den kan tillväxa i kylskåpstemperatur vilket gör att den kan nå riskabla halter. En människa med normalt immunförsvar klarar dock bakterien i vissa mängder. Wikipedia

Vi tror att vi är jättebäst i Sverige på allting, men det är inte sant.

Vi matas hela tiden med sjukdomar som vi drar hem från utlandet, men allt är inte OK här heller.

Fast vi är ganska bra!

Kolla ditt kylskåp!

DN  SvD