Res med mig genom livet

Låglönelandet Sverige…..

……. i alla fall när det gäller lärare. Vi ligger långt efter övriga länder i Europa när det gäller löner  för lärare i skolorna. Jag antar att det även gäller inom förskolan.

Utan kompetenta lärare stannar Sverige. Ett scenario där ingen eller bara några få  söker lärarutbildningarna skulle vara förödande för vårt lilla land.

Det skulle slå hårt mot alla yrkesgrupper. Vem skulle undervisa? Ett skräckscenario skulle vara om vi halkade tillbaka några hundra år, medan andra länder utvecklade och utbildade sin befolkning.

Säkert en utopi, men vi måste värdera dom viktigaste i samhället mycket högre.

Vem/vilka vi bli lärare idag, med allt vad det innebär och dessutom med en skitlön?

GP  Skanskan  SvD   DN