Res med mig genom livet

Trafikkaos väntas.

Fullständigt trafikkaos kommer det att bli i Göteborg.

Den förhatliga trängselskatten införs i den här stan 2013. Samtidigt stoppar trafikverket halva pendeltrafiken till och från Göteborg.

Göteborgs central är redan överbelastad och banarbeten gör det ännu svårare.

Många av de önskade pendeltågstiderna kommer aldrig att köras!

Tack för det Trafikverket, nu kommer allt fler att ta bilen till jobbet från kranskommunerna. Det blir verkligen miljövänligt!

Det spelar ingen roll om det kostar med trängselskatten, men måste ju komma till sitt arbete, var det än ligger.

Är det möjligen så att man vill ha in mer pengar via trängselskatten och därför inte kommar att köra pendeltrafiken mer än halva den tänkta turtätheten?