Res med mig genom livet

Akut läge

Ordet akut betyder för mig att det är bråttom med någonting. Akut är ett laddat ord, något ska ske snabbt för att ställa till rätta och medicinskt betyder det enligt Wikipedia:

”Akut i medicinsk betydelse avser att ett sjukdomstillstånd har uppstått snabbt, varat en kort tid samt att den drabbade personen försämras och är i behov av behandling så snart som möjligt.

Då är helt åt h-vete att en person måste vänta 15 timmar med en bruten arm och svåra smärtor efter ett fall innan ambulansen kunde larmas. Dessutom fick han vänta på akuten i 11 timmar , blev flyttad mellan avdelningar, fick hjärtstillestånd, buksmärtor och dog.

De går inte att skylla på överbeläggning, mycket att göra, för lite personal osv.

Något har gått helt fel. Det kanske var så att ”någon annan” skulle ta hand om patienten och han  då blev helt utan vård.

Hans övriga sjukdomar satte stopp för en operation, men det innebär inte att 26 timmar sammanlagt är OK! Absolut inte akut!

Vi ser alltmer den nya tidens ättestupa visa sitt fula ansikte!

Händelsen är Lex Maria anmäld!

 

SvD  GP