Res med mig genom livet

Något måste hända.

Lärarna hotar med strejk om inte lönerna höjs rejält. 10000 kronor mer i månaden vill Lärarfacken ha och det är inget opris!

Skolan kritiseras, med all rätt och det blir färre och färre ungdomar som söker in till lärarlinjen. Lärarstatusen i Sverige är låg, vilket är ofattbart, om man tänker på hur viktigt deras uppdrag är.

Lönen och arbetsmiljön i skolorna måste förbättras avsevärt om läraryrket ska bli attraktivt i framtiden.

Utan lärare står vi oss slätt och blir ett underutbildat folk! Högskolorna kan lägga ner om ingen uppfyller grundkraven pga lärarbrist!

En rejäl höjning av lönerna är en god början! Helst utan strejk!

HD  SvD  GP  AB