Res med mig genom livet

Trängselskatten – folkomröstning!

Det är länge sedan en fråga var så het och splittrad som den om trängselskatten i Göteborg. Nu har GT startat ett upprop där man kan skriva att man vill ha folkomröstning om denna nu så förhatliga skatt!

Jag tänker skriva på och det fordras 10% av den röstberättigade befolkningen i Göteborgs Kommun för att det ska bli aktuellt.

Så länge det är gratis för utländskt registrerade fordon och betalpliktigt för svenska, en avgift skulle betyda att alla skulle betala, tycker jag att man kan börja från ruta 1 igen och enda chansen att få det att hända är en folkomröstning och att resultatet blir ett NEJ till trängselskatt!

Ett dråpslag mot svensk åkerinäringen när utländska åkare slipper betala. Hur var det nu med konkurrens på lika villkor?

PDF filen på GT ligger HÄR  tryck ut, skriv på och skicka in.

GP  GP