Res med mig genom livet

Människans idioti

Helveteshålet eller portarna till helvetet.

Vet du vad det är?

Jo, ett bevis på ingenjörskonst när den är som sämst!

Sovjetiska geologer borrade efter gas på 70-talet och hittade mer än dom trodde fanns. Dom stötte på en underjordisk grotta fylld med gas, marken rasade ihop och för att den giftiga gasen inte skulle läcka ut satte man eld på hela härligheten och det skulle vara slutbrunnet på några dagar – trodde man.

Idag 41 år senare brinner det fortfarande med oförminskad styrka och lågorna från det 70 meter breda hålet  syns på tiotals kilometers avstånd.

Visserligen ligger helveteshålet i Karakumöknen, men elden verkar vara människans överman och har ännu inte gått att släcka!

Finns det inte ett gäng i USA som släcker oljebränder som inte är önskvärda?

Låt dom testa sin yrkesskicklighet i gashålet!

AB