Res med mig genom livet

Sverige halkar efter….

Vi hade en av världens bästa skolor, men halkar efter mer och mer när det gäller elevernas kunskaper i olika ämnen.

Som lekman kan man ju bara spekulera i varför.

Nja, lite insatt är jag.

Till att börja med är arbetsmiljön för lärare och elever under all kritik på många skolor i vårt avlånga land.

Lärarna får ofta  använda dyrbar tid till att få tyst i klasserna och se till att det är någorlunda lugnt i klassrummen.

Jag undrar varför det är ”tillåtet” att använda mobiler på lektionstid. Ungarna sitter och skickar SMS till kompisar i klassen och på andra håll. Förbjud mobilen i klassrummet! Det finns raster!

Jag undrar varför det finns sk. lärarlösa lektioner.

Jag undrar varför det är så svårt att fånga elevernas uppmärksamhet. Många sitter och gör helt andra saker än vad som är tänkt.

Jag undrar vart tog respekten mot lärarna och kompisarna vägen?

Tyvärr slår allt detta tillbaka på eleverna själva den dag dom ska ta sina första steg i arbetslivet.

Lång arbetslöshet för att man inte förstod bättre hur viktig kunskap är?

Grädden på moset är att så få vill bli lärare med den arbetssituation som är i skolorna idag.

Frågan är hur vi ska ta oss ur detta hjul som snurrar runt runt.

Klockan 10 idag får vi besked om hur det står till med kunskaperna i svenska skolan jämfört med andra länder.

Håller tummarna för att det inte ser alltför illa ut!

Svart på vitt är att de svenska barnen har försämrats i läsning, men förbättrats i naturvetenskap! Hur går det ihop? Läser man sämre, är det kanske  muntlig inlärning som gör att andra ämnen kan förbättras!

Det viktigaste av allt är att man kan läsa ordentligt, annars finns det ingen chans att lära något annat heller i skolan!

SR   DN   GP

SvD   GP