Res med mig genom livet

Dagens självmord

Det verkar inte som C vill vara kvar i hetluften och sitta i riksdagen. Nu gör dom allt för att Centern ska hamna under 4% spärren.

Centern vill öppna alla gränser och ha helt fri invandring. Alla ska kunna slå sig ner här och skapa sig en framtid.

Hur tänker man?

Om Sverige blir det enda land i världen som har helt öppna gränser – vad händer då?

Alla kriminella får en fristad i Sverige och slår sig ner här.

Jag anser att alla människor är lika mycket  värda och att man ska kunna slå ner sina bopålar var man vill, men det förutsätter att samtliga länder har helt vidöppna gränser. Då blir det ingen tratt till ett enda land!

Centern, tänk efter före!

SD ångar på i undersökningar och Centern vill öppna gränserna. Två ytterligheter!

SD är Sveriges tredje största parti enligt senaste mätningen och hamnar på 10%. Helt obegripligt, men det pekar på att man måste ta dom på allvar och inte sopa SD under mattan som dom etablerade partierna gör.

Jag skulle aldrig rösta på något av ovanstående partier.

GP     SvD     SR