Res med mig genom livet

Tolk i domstol.

Nu finns ett lagförslag om att alla ska ha rätt till rättstolk i domstol. Alla som behöver ska erbjudas den hjälpen vid en domstolsförhandling.

Tänk, jag trodde att det redan fanns lagstadgat. Det finns ingen möjlighet att sitta som misstänkt eller tilltalad om man inte begriper vad som händer. Rättssäkerheten kräver att man vet och blir informerad på sitt eget  språk eller ett språk man talar flytande..

Förhör skulle inte kunna hållas och det skulle bli många godtyckliga rättegångar.

Nu vet jag att det i praktiken fungerar väl och att den som behöver tolk tillgodoses med en, men det är ingen lag på det – än!

SvD   HD    Skånskan   DN  SR