Res med mig genom livet

Kriminell = ADHD?

Det är vanligt bland unga kriminella män att ha ADHD. Det är en stor andel av dom, upp till två tredjedelar som har (sjukdomen) den personlighetstypen.

Jag blir alldeles förstörd när jag tänker på  hur många brott som hade kunnat undvikas om dom hade fått rätt behandling och stöd i tid!

Våra förskolor och skolor drar in på specialpedagoger och många barn som skulle behöva hjälp, blir utan.

Det är en samhällsekonomisk förlust när man sparar in på barnen och en personlig katastrof för dem att inte få en utredning,  diagnos och hjälp.

Den kostnad som det är att sätta in extrapersonal i förskolor och skolor, skulle betala sig tusenfalt senare när barnen börjar bli vuxna!

Vem vågar driva frågan i riksdagen och få till en lagstiftning om att varje enskilt barn som behöver, har rätt till  extra stöd och hjälp   i skolorna?

HD  SR   SvD