Res med mig genom livet

Skolan töms på vuxna

Vår skola för massor av kritik från olika håll och elevernas resultat sjunker i Sverige. Stora klasser med lärare som halvt arbetar ihjäl sig, lärarlösa lektioner, workshops i klassrummen och då kan lärarna passa på att gå på möten, planera eller  rätta prov.

Så få vuxna som möjligt runt barnen, det sparar pengar åt kommunerna. Friskolorna tjänar pengar som investeras i skatteparadis.

Enligt undersökningar blir barnen bättre på att läsa och skriva om dom har tillgång till datorer eller surfplattor! Dom skriver bättre svenska och längre meningar. Var finns läraren när barnen lär sig via läsplattor?

Det gäller inte bara att läraren ska ha en pedagogisk uppgift. Finns en vuxen i närheten innebär det en trygghet för eleverna. En frånvarande lärare vet inte vad som händer i klassen om h*n inte är där.

Många elever mår så dåligt idag att dom behöver någon vuxen att prata med. Då är det naturligt att prata med skolans kurator eller skolsköterska, som kanske finns på en annan skola när dom behövs som bäst! 1 kurator på 500 barn är en ekvation som inte går ihop.

Barn och unga behöver vuxna omkring sig som ger trygghet som visar vägen.

DN    SR