Res med mig genom livet

Antibiotika i tandläkarstolen.

Tandläkarna skriver ut alldeles för mycket antibiotika enligt expertisen, med risk för att fler bakterier blir resistenta.

Det varierar i landet hur mycket som skrivs ut av tandläkarna och nu går  Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket ut och agerar och kommer att skärpa riktlinjerna för hur antibiotika ska skrivas ut.

Någonstans så förstår jag tandläkarna som vill vara på den säkra sidan trots risken med resistenta bakterier. Skulle det gå snett och en patient får en allvarlig infektion, som hade kunnat förhindras med några tabletter, vem har ansvaret och vem får skulden då?

Vi vill definitivt inte ha resistenta bakterier, så hur man än vänder sig, så har man rumpan bak.

Skånskan   SvD   DN   SR